Βεβαίωση νομιμότητας ακινήτου

Αναλαμβάνουμε την έκδοσή της, άμεσα και υπεύθυνα!

Τι είναι η βεβαίωση νομιμότητας;

Η βεβαίωση νομιμότητας είναι ένα έγγραφο το οποίο είναι υποχρεωτικό από τις 21/09/2011 σε κάθε συμβολαιογραφική πράξη που έχει ως αντικείμενο τη μεταβίβαση ενός ακινήτου. Με αυτήν ο μηχανικός βεβαιώνει πως το εν λόγω ακίνητο έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με την οικοδομική του άδεια, ότι δεν έχουν εκτελεστεί αυθαίρετες κατασκευές και δεν έχουν εγκατασταθεί αυθαίρετες χρήσεις. Η βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τις μεταβιβάσεις αδόμητων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, όπου βεβαιώνεται ότι δεν υπάρχει κτίσμα εντός αυτών. ∆εν απαιτείται η βεβαίωσης νομιμότητας σε συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομιάς.

Διαδικασία

Για την έκδοση της βεβαίωσης νομιμότητας είναι απαραίτητη η αυτοψία στην ιδιοκτησία σας. Συγκεκριμένα, ο έμπειρος μηχανικός μας έρχεται στο χώρο σας, ώστε να κάνει τους απαραίτητους ελέγχους, συγκρίνοντας τις μετρήσεις του με τα εγκεκριμένα από την πολεοδομία αρχιτεκτονικά σχέδια.

Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθούν παραβάσεις, ο μηχανικός εκδίδει τη βεβαίωση σε λίγες ημέρες. Στην περίπτωση, όμως, που διαπιστωθούν αυθαιρεσίες, αυτές απαιτείται να τακτοποιηθούν με τον ισχύοντα νόμο περί τακτοποίησης αυθαιρέτων.

Δικαιολογητικά που απαιτούνται

Τα έγγραφα που πρέπει να παραδώσει ο ιδιοκτήτης στο μηχανικό, προκειμένου να εκδώσει τη βεβαίωση είναι:

  1. Στέλεχος οικοδομικής άδειας
  2. Τοπογραφικό διάγραμμα
  3. Εγκεκριμένα από την πολεοδομία αρχιτεκτονικά σχέδια (κατόψεις, όψεις, τομή)
  4. Τίτλους ιδιοκτησίας
  5. Νομιμοποιητικά στοιχεία σε περίπτωση που υπήρχαν αυθαιρεσίες και αν αυτές έχουν νομιμοποιηθεί με κάποιον παλιότερο νόμο (Ν.720/77, Ν.1337/83) ή έχουν ρυθμιστεί με την τρέχουσα νομοθεσία περί αυθαιρέτων.

Ποια είναι η χρονική διάρκεια ισχύος της βεβαίωσης;

Η βεβαίωση ισχύει για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσής της.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!