Βεβαιώσεις μηχανικών

Βρες, τώρα, μηχανικό για έκδοση πολεοδομικών βεβαιώσεων!

Οι έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν την έκδοση πολεοδομικών βεβαιώσεων.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ. 

Η βασική προϋπόθεση που πρέπει να πληροί ένα οικόπεδο, προκειμένου να ανοικοδομηθεί είναι να είναι άρτιο και οικοδομήσιμο. Ο έλεγχος της προϋπόθεσης αυτής αποτελεί αντικείμενο έρευνας του μηχανικού, ο οποίος μελετά και εφαρμόζει τα συμβόλαια και τους τίτλους ιδιοκτησίας και τον ισχύοντα πολεοδομικό κανονισμό.

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΥΡΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΧΡΗΣΗΣ ΓΗΣ 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΟΡΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!