Πολεοδομικές μελέτες

Ολοκληρωμένες λύσεις από τους μηχανικούς μας, με βάση την ισχύουσα πολεοδομική νομοθεσία!

Οι έμπειροι μηχανικοί μας παρέχουν ολοκληρωμένες λύσεις όσον αφορά στον πολεοδομικό σχεδιασμό και στις πολεοδομικές μελέτες. 

Αναλυτικά, παρέχουν τις εξής υπηρεσίες:

  • Έκδοση πράξης οικοδομησιμότητας ενός οικοπέδου
  • Σύνταξη διορθωτικής πράξης εφαρμογής
  • Σύνταξη πράξης τακτοποίησης και αναλογισμού

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!