Μελέτη εκτίμησης ακινήτου

Τεκμηριωμένες υπηρεσίες από εξειδικευμένους μηχανικούς-εκτιμητές!

Πιστοποιημένοι εκτιμητές παρέχουν ολοκληρωμένες εκθέσεις εκτιμήσεων ακινήτων, βασιζόμενοι σε πραγματικά συγκριτικά στοιχεία της κτηματαγοράς.

Τι είναι η Εκτίμηση Ακινήτων

Είναι η διαδικασία αποτίμησης της εμπορικής αξίας ενός ακινήτου (διαμερίσματος, οικοπέδου, αγροτεμαχίου, μονοκατοικίας, καταστήματος, γραφείου, αποθήκης) σε δεδομένη χρονική στιγμή.

Πού χρειάζεται η εκτίμηση ενός ακινήτου

  • για δικαστική διαμάχη
  • για πώληση, δανειοδότηση ή και υποθήκη
  • για τον καθορισμό τιμής αποζημίωσης
  • για επενδυτικούς σκοπούς

Διαδικασία Εκτίμησης Ακινήτου

Αρχικά, γίνεται η συγκέντρωση και η μελέτη των απαιτούμενων στοιχείων και εγγράφων που αφορούν την προς εκτίμηση ιδιοκτησία. Σε αυτή τη φάση συγκεντρώνονται έγγραφα, όπως: τίτλοι ιδιοκτησίας, τοπογραφικά διαγράμματα, οικοδομικές άδειες.

Ακολουθεί η επιτόπια έρευνα του εκτιμητή-μηχανικού μας, η οποία πραγματοποιείται μέσω της επίσκεψής του στην προς εκτίμηση ιδιοκτησία (αυτοψία).

Τέλος, γίνεται η εκτίμηση σύμφωνα με τα διεθνή εκτιμητικά πρότυπα.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!