Μελέτες πυρασφάλειας

Ολοκληρωμένες εκτιμήσεις & μελέτες πυροπροστασίας από τους μηχανικούς μας!

Οι έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν τη σύνταξη μελέτης παθητικής & ενεργητικής πυροπροστασίας, καθώς και την έκδοση πιστοποιητικού πυρασφάλειας.

Η πυροπροστασία διακρίνεται σε δύο κατηγορίες:

  • Παθητική Πυροπροστασία
  • Ενεργητική Πυροπροστασία

Παθητική Πυροπροστασία

Ο όρος Παθητική Πυροπροστασία αφορά όλα εκείνα τα μέτρα που έχουν ληφθεί από την κατασκευή του κτιρίου, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή διαφυγή του κοινού από το κτίριο σε περίπτωση συμβάντος, καθώς και την αποφυγή μετάδοσης της πυρκαγιάς σε άλλους γειτονικούς χώρους ή κτίρια. Μέτρα παθητικής πυροπροστασίας θα μπορούσαν να είναι η πυροδιαμερισματοποίηση χώρων του κτιρίου, οι οδεύσεις διαφυγής, η σήμανση και οι έξοδοι κινδύνου.

Ενεργητική Πυροπροστασία

Η Ενεργητική Πυροπροστασία αφορά όλα τα μέσα πυροπροστασίας που οφείλει να διαθέτει μια εγκατάσταση και τα οποία αποσκοπούν στην έγκαιρη εξακρίβωση μιας πυρκαγιάς ή/και στην άμεση αντιμετώπισή της, πριν καταστεί αυτή ανεξέλεγκτη.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!