Κτηματολόγιο

Βρες μηχανικό για τη δήλωση του ακινήτου σου στο αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο!

Τι είναι το κτηματολόγιο;

Το κτηματολόγιο είναι μια υπηρεσία που ασχολείται με την καταγραφή της κτηματικής περιουσίας ενός ατόμου και περιλαμβάνει βασικά στοιχεία, όπως το ονοματεπώνυμο του ιδιοκτήτη, το είδος του κτήματος (αγρός, οικόπεδο, οικία) καθώς και τη θέση, τα όριά του, αλλά και το μέγεθός του.

Ποιοι έχουν υποχρέωση για υποβολή δήλωσης;

Υποχρέωση για την υποβολή δήλωσης στο κτηματολόγιο έχουν τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα που κατέχουν ακίνητη περιουσία (σπίτι, διαμέρισμα, αποθήκες, οικόπεδο, αγρό κ.ά.) σε κάποιες από τις υπό κτηματογράφηση περιοχές. 

Έγγραφα που απαιτούνται για την καταγραφή στο κτηματολόγιο

Η δήλωση στο κτηματολόγιο μπορεί να γίνει και ηλεκτρονικά από τους εξειδικευμένους μηχανικούς μας! Απαιτείται ελάχιστος χρόνος και ολοκληρώνεται, χωρίς να χρειάζεται η επίσκεψη σε κάποια άλλη υπηρεσία του δημοσίου.

Για να γίνει η δήλωση, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 1. Ταυτότητα του ιδιοκτήτη
 2. Τίτλοι ιδιοκτησίας (συμβόλαια, διαθήκη, αποδοχή κληρονομιάς)
 3. Πιστοποιητικό μεταγραφής από το αρμόδιο υποθηκοφυλακείο
 4. Αποδεικτικό ΑΦΜ (π.χ. λογαριασμός ΔΕΗ) του ιδιοκτήτη
 5. Ε9 ιδιοκτήτη
 6. Κωδικοί TAXISNET του ιδιοκτήτη
 7. Τοπογραφικό με συντεταγμένες ΕΓΣΑ 89 (προαιρετικά). Σε περίπτωση που δεν υπάρχει τοπογραφικό με συντεταγμένες, ο ενδιαφερόμενος οφείλει να γνωρίζει να υποδεικνύει την ιδιοκτησία του πάνω στον ηλεκτρονικό χάρτη.

Οι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσής σας για οποιαδήποτε περιοχή στην Ελλάδα.

 • Υπολογίζουμε, μέσω της εφαρμογής, το τέλος κτηματογράφησης.
 • Παρέχεται η δυνατότητα να καταβάλετε το τέλος κτηματογράφησης.
 • Μετά τη δήλωσή σας, εκτυπώνουμε το «Προσωρινό αποδεικτικό υποβολής δήλωσης».

Διορθώσεις γεωμετρικών στοιχείων ενός ακινήτου

Πρόκειται για τη διαδικασία με την οποία γίνεται διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου (εμβαδόν και σχήμα), όπως αυτό περιγράφεται στην προς καταχώριση πράξη σε σχέση με το εμβαδόν που αυτό έχει στα τηρούμενα στοιχεία στο κτηματολόγιο.

Η γεωμετρική μεταβολή αποσκοπεί στην αποκατάσταση των ανακριβών γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών ή των στοιχείων όπου υπάρχει ασυμβατότητα.

Υποβάλλεται στις περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση στο εμβαδόν του γεωτεμαχίου, όπως αυτό περιγράφεται στην προς καταχώριση πράξη σε σχέση με το εμβαδόν που αυτό έχει στα τηρούμενα στοιχεία στο κτηματολόγιο, καθώς και στις περιπτώσεις που αφορά αλλαγές που έχουν προκύψει στο ακίνητο μετά από κατάτμηση γεωτεμαχίων/συνένωση γεωτεμαχίων/σύσταση καθέτων ιδιοκτησιών.

Συγκεκριμένα, αναλαμβάνουμε τη διεκπεραίωση της διόρθωσης του λάθους:

 1. Την προμήθεια του κτηματογραφικού διαγράμματος για τον ΚΑΕΚ του ακινήτου.
 2. Τη σύνταξη της αίτησης στην οποία αναφέρεται ο λόγος και η αιτούμενη διόρθωση.
 3. Τη σύνταξη του Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών, στο οποίο απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή που περιγράφει η αίτηση διόρθωσης.
 4. Την κατάθεση που φακέλου στο αρμόδιο κτηματολογικό γραφείο.
 5. Την παρακολούθηση της υπόθεσης με σκοπό την ταχύτερη διεκπεραίωση.

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!