Ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Σύνταξη φακέλου του ακινήτου σου για έκδοση ΗΤΚ, από έμπειρο μηχανικό!

Τι είναι η ηλεκτρονική ταυτότητα κτιρίων

Πρόκειται για μία βάση δεδομένων με όλα τα στοιχεία των κτιρίων της χώρας, δηλαδή την πραγματική-τρέχουσα κατάστασή τους. Είναι ο πλήρης ηλεκτρονικός φάκελος ενός κτιρίου ή μιας αυτοτελούς διηρημένης ιδιοκτησίας ή ενός αδόμητου οικοπέδου/γηπέδου.

Ποιοι ιδιοκτήτες πρέπει να εκδώσουν Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου αφορά όλα τα κτίσματα της επικράτειας, τα κατασκευασμένα και αυτά που θα αναγερθούν στο μέλλον.

Προς το παρόν υποχρέωση για εισαγωγή στο θεσμό έχουν:

  1. τα νέα κτίρια και διηρημένες ιδιοκτησίες για τα οποία εκδίδονται νέες οικοδομικές άδειες.
  2. τα παλαιότερα κτίρια κατά τη στιγμή της μεταβίβασής τους.

Τι περιλαμβάνει η ταυτότητα κτιρίου

Η ταυτότητα κτιρίου περιλαμβάνει τα εξής έγγραφα σε ψηφιακή μορφή:

  • την οικοδομική άδεια (με τις αναθεωρήσεις αν υπάρχουν) του κτιρίου που βρίσκεται η διηρημένη ιδιοκτησία.
  • τα σχέδια που συνοδεύουν την οικοδομική άδεια.
  • το πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης της διηρημένης ιδιοκτησίας.
  • δηλώσεις υπαγωγής σε νόμους αναστολής επιβολής κυρώσεων επί αυθαιρέτων.
  • τα σχέδια κατόψεων τα οποία αποτυπώνουν τη διηρημένη ιδιοκτησία στην πραγματική της κατάσταση.
  • το δελτίο δομικής τρωτότητας ή την τεχνική έκθεση στατικού ελέγχου ή τη μελέτη στατικής επάρκειας.
  • τον πίνακα χιλιοστών και τη μελέτη κατανομής δαπανών του κτιρίου, εφόσον υπάρχουν.

Έκδοση Πιστοποιητικού Πληρότητας Ταυτότητα κτιρίου και διάρκεια ισχύος

Εκδίδεται από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Η διάρκεια ισχύος του είναι δύο (2) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης, η οποία ταυτίζεται με την ημερομηνία αυτοψίας. Προσαρτάται στις δικαιοπραξίες, σε αντικατάσταση της βεβαίωσης μηχανικού και υποβάλλεται σε δημόσια αρχή για την έκδοση διοικητικής πράξης, όπου απαιτείται σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!