Φωτοερμηνεία

Σύνταξη έκθεσης από μηχανικό. Άρτιες υπηρεσίες για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής σας!

Τι είναι η φωτοερμηνεία;

Η φωτογραμμετρία είναι η επιστήμη που δίνει πληροφορίες που αφορούν το σχήμα, τη διάσταση και τη θέση οποιουδήποτε αντικειμένου στο χώρο, για διάφορες χρονολογίες μέσω των αεροφωτογραφιών.

Πού χρησιμοποιείται;

Κατά κύριο λόγο η μέθοδος της φωτοερμηνείας απαιτείται στον εντοπισμό για την ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών. Μέσω της φωτοερμηνείας μπορεί να αποδειχθεί ο χρόνος κατασκευής τους και, έτσι, να επιτευχθεί μείωση του προστίμου τακτοποίησης.

Επίσης, χρησιμοποιείται για υποβολή ενστάσεων στο Δασαρχείο, στους Δασικούς Χάρτες, στις αντιρρήσεις Αιγιαλού και Παραλίας και στο Εθνικό Κτηματολόγιο. 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!