Εξοικονομώ Κατ’ Οίκον

Βρες μηχανικό για να διεκπεραιώσει, για σένα, τις απαιτήσεις του Προγράμματος!

Οι έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν να ετοιμάσουν όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατάθεση αίτησης ένταξής σας στο πρόγραμμα Εξοικονομώ κατ’ οίκον.

Ποιοι δικαιούνται το πρόγραμμα Εξοικονομώ;

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος είναι φυσικά πρόσωπα με δικαίωμα πλήρους  κυριότητας ή επικαρπίας ή ψιλής κυριότητας.

Ποια είναι τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούνται για να είναι επιλέξιμη μια κατοικία;

ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ:

 • Το ακίνητο να χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία.
 • Να υφίσταται νόμιμα.
 • Να μην υπάρχουν υπερβάσεις οι οποίες δεν έχουν τακτοποιηθεί.
 • Η ενεργειακή του κατηγορία να είναι μικρότερη ή ίση της Δ.
 • Η κατοικία να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Συμβόλαιο Κατοικίας ή Ε9
 • Έγγραφα κτηματολογίου (όπου υπάρχει λειτουργούν κτηματολόγιο)
 • Άδεια Οικοδομής και κατόψεις του χώρου

Ποιες είναι οι επιλέξιμες παρεμβάσεις

 1. Ενεργειακή εξοικονόμηση
 2. Ενεργειακή αυτονομία
 3. Έξυπνα συστήματα
 4. Κοινόχρηστες

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!