Ανάλυση Cookies

Ανάλυση
Cookies του Ιστοτόπου :
www.vresmichaniko.gr

Τοποθεσία του Εξυπηρετητή:
Γερμανία

Cookies στο σύνολο: 5

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Απαραίτητα –
Tεχνικά
Cookies (2)

Απαραίτητα για την ορθή και ασφαλή λειτουργία του ιστοτόπου.

Όνομα Cookie Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
wc_cart_hash_# vresmichaniko.gr HTML Επίμονο Γερμανία Ακατάταχτο
wc_fragments_# vresmichaniko.gr HTML Συνεδρία Γερμανία Ακατάταχτο

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ:
Cookies Στατιστικής Ανάλυσης (3)

Τα cookies στατιστικής ανάλυσης βοηθούν τους ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας να
καταλάβουν πώς διαδρούν οι επισκέπτες με την ιστοσελίδας συλλέγοντας και
αποστέλλοντας ανώνυμες πληροφορίες.

Όνομα Cookie Προμηθευτής Τύπος Διάρκεια Τα δεδομένα αποστέλλονται Περιγραφή σκοπού του cookie
_ga vresmichaniko.gr HTTP 2 χρόνια Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Καταγράφει μία μοναδική ID που χρησιμεύει στη δημιουργία
στατιστικών δεδομένων για τη χρήση του ιστοτόπου από τον
επισκέπτη.
_gat vresmichaniko.gr HTTP 1 ημέρα Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Χρησιμοποιείται από την Google Analytics για να ελέγξει το
ρυθμό εισροής αιτημάτων
_gid vresmichaniko.gr HTTP 1 ημέρα Γερμανία_Μπλοκάρεται μέχρι να το αποδεχθεί ο χρήστης: Όχι Καταχωρεί μία μοναδική ID που χρησιμεύει για την καταγραφή
στατιστικών δεδομένων σε σχέση με το πώς ο επισκέπτης
χρησιμοποιεί τον ιστότοπο.