Αλλαγή χρήσης κτιρίου

Εξειδικευμένοι μηχανικοί αναλαμβάνουν όλη τη διαδικασία, άμεσα & υπεύθυνα!

Οι έμπειροι μηχανικοί μας αναλαμβάνουν την έκδοση αδείας αλλαγής της χρήσης ενός κτιρίου ή ενός τμήματος αυτού -από τη χρήση με την οποία εκδόθηκε η οικοδομική άδεια- σε μια άλλη χρήση, όπως είναι η αλλαγή χρήσης καταστήματος σε κατοικία ή η αλλαγή από κατοικία σε ιατρείο ή από κατοικία σε επαγγελματικό χώρο.

Πότε επιτρέπεται η αλλαγή χρήσης σε κτίριο;

Μεταβολή της χρήσης του κτιρίου ή μέρους του επιτρέπεται μόνον εάν η νέα χρήση επιτρέπεται από τις ισχύουσες χρήσεις γης της περιοχής, καθώς και από άλλες πολεοδομικές διατάξεις που ισχύουν.

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για να γίνει αλλαγή χρήσης;

  • Το κτίριο να είναι νόμιμα κτισμένο.
  • Να επιτρέπεται η νέα χρήση στην περιοχή.
  • Να εφαρμόζονται οι διατάξεις του οικοδομικού κανονισμού, π.χ. σκάλες, χώροι στάθμευσης κ.λπ. που αντιστοιχούν στη νέα χρήση.
  • Να διασφαλίζεται, υποχρεωτικά, η προσβασιμότητα στα άτομα με αναπηρία ή εμποδιζόμενα άτομα στους κοινόχρηστους χώρους του κτιρίου, με την προϋπόθεση να μη θίγεται ο φέρων οργανισμός του κτιρίου

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!