Άδεια Μικρής Κλίμακας

Ανάθεσε την έκδοσή της στον αρμόδιο μηχανικό!

Τι είναι η άδεια μικρής κλίμακας;

Πρόκειται για μια μορφή οικοδομικής άδειας που αφορά πιο μικρές εργασίες. Σε πολλές οικοδομικές εργασίες που σχετίζονται με την ανέγερση/εμφάνιση ή την κατεδάφιση στοιχείων μέσα στην ιδιοκτησία του ατόμου, ακόμα και στις πιο «μικρές», πολλές φορές απαιτείται συγκεκριμένη άδεια από μηχανικό, σύμφωνα με το νόμο 4495/17. Βασική προϋπόθεση έκδοσης αυτής της αδείας είναι ο προϋπολογισμός να μην ξεπερνά τις €25,000.

Πότε απαιτείται η άδεια μικρής κλίμακας;

Πιο αναλυτικά, άδεια μικρής κλίμακας απαιτείται:

 • Στις τομές και στην εκσκαφή του εδάφους
 • Στην περίφραξη οικοπέδου
 • Στην κοπή δέντρων
 • Στην κατασκευή υπόγειων εγκαταστάσεων (π.χ. δεξαμενή)
 • Στην τοποθέτηση ικριωμάτων (σκαλωσιές)
 • Στην τοποθέτηση προκατασκευασμένων κτισμάτων (λυόμενα)
 • Σε εργασίες για εξωτερική θερμομόνωση
 • Στη συντήρηση, επισκευή ή ανακατασκευή της στέγης με τη χρήση ικριωμάτων
 • Στη διαρρύθμιση εσωτερικού χώρου (π.χ. γκρέμισμα τοίχων ή συνένωση χώρων)
 • Στην κατασκευή εξωτερικών εστιών (φούρνων) με καπνοδόχους
 • Στην κατασκευή πέργκολας σε ακάλυπτους χώρους
 • Σε στέγαστρα και προστεγάσματα
 • Σε επεμβάσεις στην όψη του κτιρίου (π.χ. διάνοιξη νέου παραθύρου ή πόρτας)
 • Στην εγκατάσταση αυτόνομου συστήματος θέρμανσης
 • Σε υπόγειους σταθμούς φυσικού αερίου

Έγγραφα που απαιτούνται για την έκδοση άδειας μικρής κλίμακας

 1. Αίτηση του ιδιοκτήτη
 2. Εγκρίσεις των αρμόδιων υπηρεσιών
 3. Βεβαίωση – Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και Προϋπολογισμός Έργου

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

1ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ
2ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΟ ΚΟΣΤΟΣ
3ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΑΣ
null

Χρειάζεσαι μία συγκεκριμένη υπηρεσία;

Ένας εξειδικευμένος μηχανικός θα επικοινωνήσει μαζί σου!

null

Είσαι μηχανικός;

Διεύρυνε το πελατολόγιό σου, αναλαμβάνοντας νέες εργασίες!